Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
This supplier has been inspected onsite by , a third-party verification agency. They offer Assessment Reports and Verified Videos. This gives buyers trust and authoritative information about suppliers.
Verified Key Strengths
We have trade agents employed overseas. If you have any problem with the goods ordered from us, you can contact your trade agent for help.
With advanced production machine and technicals, we welcome OEM projects from buyers worldwidely.
Our company was established in 2011. Currently, our clients mainly in Southeast Asia,Domestic Market,South Asia. Hope to work with you.
Verified Video

Giới thiệu video

Báo cáo đánh giá nhà cung cấp
 • Báo cáo-1Thời hạn hợp lệ: Jun.2020 - Jun.2021
  Được kiểm toán bởi:
  Xem trước báo cáo này
  Mối quan hệ với nhà cung cấp Vàng: Self-owned
  Loại hình kinh doanh: Combined
  Ngành: Consumer electronics Production and sales
  Sản phẩm/Dịch vụ: Data Cable, Bluetooth Speaker, Fast Charging Adaptor, Phone Case, Power Bank
  Số lượng nhân viên: 51 - 100 People
  Số nhân viên giao dịch quốc tế: 11 People
  Tổng kích thước tòa nhà: 1434 Square meters
  Kích thước văn phòng: 1327 Square meters
  Số đăng ký giấy phép xuất khẩu: 02016841
  Doanh thu hàng năm (năm ngoái): confidential
  Để xem doanh thu theo vùng, vui lòng tải xuống và xem báo cáo đầy đủ.
  Năng lực sản xuất hàng năm (Năm trước): Data cable: 600000 Pieces; Bluetooth Speaker: 600000 Pieces; Fast charging Adapter: 600000 Pieces; Phone Case: 600000 Pieces; Power bank: 600000 Pieces
  Để biết thêm chi tiết về năng lực sản xuất của nhà cung cấp này, vui lòng tải xuống và xem báo cáo đầy đủ.
  Chứng Nhận sản phẩm: CE, CCC
  Số lượng thanh tra QA/QC: 8 People

  Bạn muốn báo cáo đánh giá đầy đủ? Đi đến liên kết tải xuống.

Báo cáo xác minh dòng sản phẩm chính
 • Main Product Lines Verification Report(s)
  Báo cáo-1Thời hạn hợp lệ: Jun.2020 - Jun.2021
  Được kiểm toán bởi:
Gửi email cho nhà cung cấp này